Αβοκέτα - Ορνιθοπανίδα Αβοκέτα

Αβοκέτα

Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Παρυδάτιο πτηνό με μέγεθος 43 εκατοστά όσο και του Καλαμοκανά. Το μακρύ, λεπτό και με κλίση προς τα πάνω ράμφος της την κάνει εύκολα αναγνωρίσιμη. Αν και έχει ασπρόμαυρο φτέρωμα παρόμοιο με του Καλαμοκανά ωστόσο ξεχωρίζει με προσεκτικότερη παρατήρηση. Συγκεκριμένα έχει άσπρο φτέρωμα στο λαιμό, στο στήθος και στην κοιλιά, και ασπρόμαυρα φτερά σε αντίθεση με τα μαύρα φτερά του Καλαμοκανά. Πολύ χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι δύο μαύρες λωρίδες στους ώμους. Τα μακριά κυανότεφρα πόδια της είναι ένα ακόμη στοιχείο που βοηθά στην αναγνώρισή της.

Υδρόβια & Παρυδάτια | Χαραδριόμορφα | Ανωρραµφίδες (Recurvirostridae).


Πουλί καλοβατικό, της τάξης των χαραδριόμορφων. Τον χειμώνα ζει στις βόρειες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Την άνοιξη μεταναστεύει στην κεντρική Ασία και στην Ευρώπη, όπου φτάνει έως την Ολλανδία και τη Δανία.
Στην Ελλάδα είναι διαβατικό από τις νότιες και τις κεντρικές περιοχές και μεταναστευτικό στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπου κάνει τη φωλιά του σε μικρές κοιλότητες του εδάφους, που ανοίγει με το στήθος του και γεννάει εκεί 4-5 αβγά.
Η Αβοκέτα έχει χαρακτηριστικά λεπτό, μακρύ και ευλύγιστο ράμφος, με το άκρο προς τα πάνω, που της επιτρέπει vα ανακατεύει στο βάθος των στάσιμων νερών, κοντά στα οποία ζει, και vα αναζητεί εκεί την τροφή της.
Έχει μακριά και λεπτά πόδια και κολυμπάει πολύ καλά, χάρη στην ανεπτυγμένη μεμβράνη που ενώνει τα τρία μπροστινά της δάχτυλα.
Η Αβοκέτα έχει το μέγεθος του φασιανού. Το φτέρωμά της είναι γενικά άσπρο και σε ένα μέρος του κεφαλιού, του λαιμού και των φτερών μαύρο.
Είναι ωφέλιμη στη γεωργία, την κυνηγούν όμως πολύ για το εύγευστο κρέας της.

Η Αβοκέτα περιδιαβαίνοντας τις όχθες των λιμνοθαλασσών, βυθίζει το χαρακτηριστικό κυρτό προς τα πάνω ράμφος της μέσα στο αβαθές νερό και την ιλύ αναζητώντας την τροφή της: αβγά ψαριών, μικρές αχιβάδες, σαλιγκάρια, μικρά καβούρια. Τα ανιχνεύει αποτελεσματικά κινώντας το ράμφος της δεξιά και αριστερά μέσα στο νερό.
Η Αβοκέτα φωλιάζει στο Μεσολόγγι, στους παράκτιους υγρότοπους του Θερμαϊκού, σε Πόρτο Λάγος, Αμβρακικό, Κεραμωτή και στους υγροτόπους της Λέσβου και Λήμνου, ενώ κατά το χειμώνα είναι πιο πολυπληθής αν και ο πληθυσμός παραμένει συγκεντρωμένος σε μερικούς παράκτιους υγροτόπους (Handrinos & Akriotis, 1997).
Ο πληθυσμός σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται σε 300 – 500 ζευγάρια (BirdLife, 2004), ενώ στη περιοχή μελέτης ο αναπαραγόμενος πληθυσμός παρουσιάζει διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά (10 έως 117 ζευγάρια; Brooks, 1998). Το 2009 καταγράφηκαν 69 ζευγάρια στις 1/6 στις αλυκές Καλλονής.
Οικολογία: Το είδος έχει αυστηρές βιοτοπικές απαιτήσεις Φωλιάζει αποκλειστικά σε παράκτιους υγρότοπους κυρίως σε λιμνοθάλασσες και αλυκές με αλμυρό και υπεράλμυρο νερό, σε νησίδες και αναχώματα με ελάχιστη ή καθόλου βλάστηση.
Τροφή: Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα και έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια και σκώληκες, καθώς και με μικρά ψάρια και φυτικό υλικό τα οποία εντοπίζει κουνώντας το ράμφος της οριζόντια πάνω από τον πυθμένα σαν να τον σκουπίζει.
Καθεστώς προστασίας:
Ι. Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούμενα
σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Τρωτά.
ΙΙ. Συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων πουλιών.
ΙΙΙ. Συμπεριλαμβάνεται στα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για
τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.

Οικογένεια: Ανωρραµφίδες (Recurvirostridae).
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Recurvirostra avosetta Αβοκέτα
Ετικέτες: Χαραδριόμορφα

Ευχαριστούμε που διαβάσατε την ανάρτηση Αβοκέτα

Back To Top