Ορνιθοπανίδα | Ορνιθοπανίδα Ορνιθοπανίδα

Ορνιθοπανίδα

Κατηγορία:

Χαύνα

Χαύνα, Chauna (Anhimidae)
Οικογένεια νησσόμορφων (Anseriformes) υδρόβιων πουλιών της Νότιας Αμερικής που περιλαμβάνει τρία είδη που συναντούνται σε έλη. Παρόλο που μοιάζουν εξωτερικά με τα ορνιθόμορφα,
Κατηγορία:

Θυελλοπούλια

Θυελλοπούλια (Fulmarus)
Γένος ωκεάνιων πτηνών της οικογένειας των προκελαριίδων ή ρινοτρυπίδων (Procellariidae) της τάξης των ρινοτρυπόμορφων. Συγγενεύουν με τους υδροβατίδες (Hydrobatidae).
Κατηγορία:

Ασπρογέρακας

Ασπρογέρακας (Falco rusticolus)
Ο ασπρογέρακας είναι ένα αρκτικό αρπακτικό πουλί της οικογένειας των Ιερακίδων (Falconidae), θεωρείτε το μεγαλύτερο γεράκι του κόσμου. Ζεί περιμετρικά στις αρκτικές περιοχές της Ευρασίας
Κατηγορία:

Δρομοκόκκυξ

Δρομοκόκκυξ (Dromococcyx)
Γένος της υποοικογένειας των νεομορφινών (Neomorphinae) της οικογένειας των κοκκυγίδων (Cuculidae). Τα είδη του γένους Dromococcyx ζουν σε νεοτροπικά δάση

Αρπακτικά

Αρπακτικά (Raptors, Rapaces, Raptatores)
Τάξη της παλαιότερης συστηματικής κατάταξης των πτηνών, που περιλάμβανε όλα τα ημερόβια και νυκτόβια αρπακτικά πουλιά.
Η τάξη αυτή, που δεν
Back To Top